Bestuur

Scouting Hoeven is een vereniging en onderdeel van Scouting Nederland. Om alles binnen Scouting Hoeven in goede banen te leiden hebben we een bestuur. Deze mensen regelen alle algemene zaken, dingen zoals administratie, financiën, onderhoud aan het gebouw, contact met de gemeente en contact met andere verenigingen.

het huidige verenigingsbestuur

voorzitter Jonneke de Rijck
secretaris Gert-Jan Meijn
penningmeester Diana Kerstens
groepsbegeleider Debby Santbergen-Koevoets
PR Patricia van der Sloot - van Kuijk
ledenadministratie Diana Kerstens
lid Johan Kerstens

het huidige stichtingsbestuur

voorzitter Jack Koevoets
secretaris Johan Kerstens
penningmeester Henk Scheepens
beheerder Thomas van Tetering
beheerder Martijn Kerstens
lid Toine Wagemakers
lid Ad Verstraaten