Geschiedenis

Hoe het begon...

Er was al langer dan 50 jaar Scouting in Nederland, terwijl er in Hoeven incidenteel wat activiteiten voor de jeugd werden georganiseerd. Toen in 1959 Kapelaan Verdurmen wat jongeren bij elkaar riep om informatie over georganiseerd jeugdwerk te geven, werd voor het eerst echt gesproken over Scouting. In 1960 gingen de eerste vrijwilligers in opleiding en in 1961 werden de meisjes ingeschreven bij de Nederlandse gidsen. De leden kozen voor de naam Maria Goretti. Een Rooms-Katholieke jongerenorganisatie vraagt immers  om een Rooms-katholieke naam. De jongens kozen voor een inschrijving bij Jong Nederland. Er werd gestart met vier afzonderlijke groepen voor de jeugd van 7 tot 14 jaar. De jongste meisjes waren bij de Kabouters en de oudere meisjes van 11 tot en met 14 jaar zaten bij de Gilde. In die waren er zo'n 20 Kabouters en zo'n 20 Gidsen en de jongens startten met ongeveer 20 kinderen. In november 1961 werden allen, zowel kinderen als leiding geïnstalleerd. De installatie was altijd een plechtige aangelegendheid en neemt nu nog een belangrijke plaats in binnen onze Scoutingvereniging. Wekelijks werd voor de jeugdleden een bijeenkomst gehouden in de vorm van sport en spel, waarbij het educatieve element een belangrijke rol had.

Dachvaert

Op 29 en 30 mei 1965 gind de toenmalige leiding van Maria Goretti naar de vierde nationale Dachvaert van de Nederlandse Gidsenbeweging. Dit was een soort van vakbeurs voor alle kaderleden, tegenwoordig beter bekend als de Scout-In. Zo werd er een markte gehouden waar je nieuwe ideeën op kon doen, evenals het aankopen van tenten en kampartikelen. Het thema van de Dachvaert was "vier x 5 N.G.B, vier dat mee!". Het dus in het teken van het 20-jarig jubileum van de Nederlandse gidsenbeweging. In die tijd telde de NGB 32.757 kabouters en gidsen. Op zondag 30 mei werd Koningin Juliana verwelkomd bij het festijn.

Financiën

De financiële toestand hield ook in die nog wat te wensen over en met behulp van kunst en vliegwerk worden de eindjes aan elkaar geknoopt. De wekelijkse bijeenkomsten, evenals de jaarlijkse kampweek moesten immers bekostigd worden. Van de contributiegelden werd een groot deel afgedragen aan het diocesane bestuur en verzekeringen. Vandaar dat er ook getrouw werd meegedaan aan het jaarlijkse actie van Scouting Nederland "Heitje voor een karweitje", waarbij de jeugdleden de handen uit de mouwen staken voor een geldbedrag.

1971 - 10 jaar jeugdwerk

In maart 1971 werd het 10-jarig bestaan van het jeugdwerk gevierd. Op dat moment zijn er 12 leidsters voor de kabouters, de gidsen en de rakkers. Ook in die tijd vergde het leiding heel wat vrije tijd. Dit hadden de leidsters er graag voor over dankzij de goede taakverdeling en het feit dat de leidsters het heel goed met elkaar konden vinden. Er was tevens een reünie van oud-leiders en oud-aalmoezeniers.

De naam Scouting

Vanaf het begin van het ontstaan van het gestructureerde jeugdwerk in Hoeven heette de meidengroep Maria Goretti. Echter heette de de organisatie toen nog geen Scouting. Tot en met 1967 werd er nog gedraaid onder de naam de Nederlandse Gidsenbeweging. De leidsters van de Nederlandse Gidsen kregen het maandblad "Het Carillon", waarvan de uitgever de Katholieke jeugdraad was. De jeugdleden kregen het blad "De witte Margriet".
Op 6 januari 1973 fuseert de Nederlandse Gidsen (NG of NGB) met de Nederlandse Padvindstersgilde (NPG), de Katholieke Verkenners (KV) en De Nederlandse Padvinders (NPV) tot Scouting Nederland.

Huisvesting

De start van het jeugdwerk was in het toenmalige Patronaatsgebouw wat destijds stond achter het huidige Tapperijke (parkeerplaats; nu St. Janstraat 17). Dit gebouw was in het beheer van de stichting Katholieke Jeugdraad van de parochie van St. Jan de Doper. Het was er 's winters heel koud en het gebouw verkeerde toen al in een bouwvallige staat. Daarom werd uitgeweken naar de kapel van het voormalige zusterklooster in de Bovenstraat. Dit klooster moest echter verbouwd worden tot gemeenschapshuis het Kompas, dus moest ook dit gebouw verlaten worden door de jeugd. Er werd weer intrek genomen in het patronaatsgebouw. Kapelaan de Bakker liet een tweetal afgedankte blokhutten bouwen achter het oude afgedankte patronaatsgebouw in de St. Janstraat. Deze blokhutten voldeden als snel niet meer aan de eisen voor het jeugdwerk. Er waren lekkages  en ze waren te klein voor het groeiende aantal leden. Daarnaast werd er door de afwezigheid van verwarming het jeugdwerk stilgelegd in de wintermaanden.

Via omzwervingen in de kapel van Bovendonk en het Kompas kregen Scouting Maria Goretti en het St. Jansgilde Jong Nederland in 1971 eindelijk een nieuw onderkomen achter het Kompas aan de Kloosterstraat. Het was een houten gebouw van 6 bij 13 meter met verwarming en toiletten. Tijdens het 10-jarig bestaan werd het nieuwe onderkomen genaamde de Blokhut in gebruik genomen. Na een aantal jaren begon de huisvesting echter weer een probleem te vormen. Het onderhoud werd een beetje verwaarloosd en men had andere plannen met het Kompas. Jarenlang heeft het bestuur van zowel Scouting Maria Goretti als het bestuur van Jong Nederland St. Jansgilde zich enorm ingespannen om de ondertussen erbarmelijke staat van de blokhut kenbaar te maken bij de gemeente en de stichting "Buurthuis en opbouwwerk" en om hier oplossingen voor te verzinnen. In 1983 is de Blokhut al jaren aan verbetering toe. In oktober 1988 is er al sprake van een nieuw gebouw, echter gaat dit weer niet door. In 1991 is er zelfs gezocht naar sponsors om zodoende zelf een gebouw te kunnen bekostigen.

In 1996 was het eindelijk zover en werd er door Scouting een geheel nieuw gebouw gekocht en gebouwd en in 4 oktober 1996 in gebruik genomen. De naam die het toen kreeg was " 't Pioniershonk ". De naam Blokhut was vanaf nu verleden tijd. Tegenwoordig wordt het scoutinggebouw door de leden zelf "Het Honk" genoemd.

Speltakken

De Kabouters (meisjes 7-11 jaar) en de Gidsen (meisjes 11-14 jaar) waren de eerste groepen van Scouting Maria Goretti. Dit werd later uitgebreid met Rowan/Sherpa-groep (jongens/meisjes 14-18 jaar). In 1998 startte Scouting toen met met een gemengde groep Bevers (jongens/meisjes 5-7 jaar) , nadat Jong Nederland in Hoeven was gestopt en er dus geen jeugdwerk voor jongens meer was. Weer paar jaar later kwamen er logischerwijs de Welpen bij (jongens 7-11 jaar). Weer een paar jaar later starten de Welpen van 11 jaar met de Verkenners (jongens 11-14 jaar). Sindsdien zijn de ledenaantallen gestaag gestegen van gemiddeld 50 kinderen en stafleden naar gemiddeld 100 leden. Naast de eerder genoemde speltakken, heeft de groep sinds enkele jaren ook een groep Roverscouts (18+ jaar), waarvan de meeste leden zich ook inzetten als leidinggevende. Anno 2013 zijn alle leeftijdsgroepen vertegenwoordigd binnen Scoutin Maria Goretti Hoeven.