Beleid en WBTR

Voor alle bestuursleden van stichtingen en verenigingen in Nederland geldt dat ze moeten voldoen aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).
Dat betekent in de eerste plaats dat bestuur van een vereniging transparant handelt, het toezicht op het bestuur in orde is, en dat er inzicht gegeven kan worden in de besluiten.
Daarnaast is het voor een jeugdvereniging ook belangrijk om afspraken the hebben over hoe met elkaar omgaan, hoe we omgaan met de privacy, en wat de rechten en plichten zijn van onze leden.
Hieronder staan een vijftal documenten waarin deze afspraken en regels beschreven staan:

1 - statuten van de vereniging [.pdf]
De grondregels van onze vereniging en erkenning als onderdeel van Scouting Nederland.

2 - huishoudelijk reglement [.pdf]
Een verdere aanvulling van de statuten en een beschrijving hoe onze vereniging werkt.

3 - bestuursreglement [.pdf]
Een verdere aanvulling van de statuten over hoe het bestuur werkt en hoe toezicht hierop geregeld is.

4 - gedragscode [.pdf]
De beschrijving van de normen en waarden die wij hebben als groep en de omgangsregels die daaruit volgen.

5 - privacybeleid [.pdf]
De beschrijving van de gegevens die wij doorgaans nodig hebben en hoe de vereniging deze (persoons)gegevens opvraagt, verwerkt, opslaat en vernietigt.

Mocht u meer informatie wensen dan op de website (openbaar) beschikbaar is, neem dan contact op met het bestuur via het contactformulier.