Privacy

Uitgangspunt – privacystatement Scouting Nederland

Als Scoutingorganisatie verwerken wij persoonsgegevens om onze vereniging te kunnen organiseren, activiteiten uit te kunnen voeren en contact te hebben met onze leden. De gegevens van leden worden opgenomen in ons ledenadministratiesysteem Scouts Online. Als lid heb je zelf altijd inzicht in je eigen gegevens en heb je de mogelijkheid deze te bewerken of gegevens af te schermen. Hoe we met je gegevens omgaan staat beschreven op www.scouting.nl/privacy. De nieuwe wetgeving inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ingang op 18 mei 2018) vraagt dat elke organisatie kritisch kijkt naar welke persoonsgegevens er binnen de organisatie verzameld, verwerkt en vernietigd worden.

Het gehele privacybeleid van Scouting Hoeven is verkrijgbaar via onderstaande link:

privacybeleid Scouting Maria Goretti Hoeven - versie maart 2022 [.pdf]

Cookies die door de website verzameld worden, worden volgend het algemeen beleid van Scouting Nederland verwerkt. Er wordt via een technische oplossing de mogelijkheid geboden om cookies uit te schakelen. Het is mogelijk dat bepaalde delen van de website hierdoor minder goed functioneren.