Leeftijdsgroepen

Leeftijdsgrenzen

Scouting levert een belangrijke bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren. De leeftijdsgrenzen van de verschillende speltakken (leeftijdsgroepen) is op deze persoonlijke ontwikkeling gebaseerd. Het gaat dan om didactiek en pedagogiek. Ook maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen binnen Scouting in Nederland en de rest van de wereld, spelen een rol in de keuze voor de leeftijdsgrenzen binnen Scouting.

  • Bevers zijn jongens en meisjes tussen de 5 en 7 jaar oud. Zij zitten in groep 2 en 3 van de basisschool. Je bent dus 2 jaar bever.
  • Welpen zijn jongens en meisjes tussen de 7 en 11 jaar oud. Zij zitten in groep 4 tot en met 7 van de basisschool. Je bent dus 4 jaar welp.
  • Scouts zijn jongens en meiden tussen de 11 en 15 jaar oud. Zij zitten in groep 8 van de basisschool tot en met klas 3 van de middelbare school. Je bent dus 4 jaar scout.
  • Explorers zijn jongens en meiden tussen de 15 en 18 jaar oud. Zij zitten in klas 4, 5 en 6 van de middelbare school (of de eerste klassen van het beroepsonderwijs).Je bent dus 3 jaar explorer.
  • Roverscouts zijn jongens en meiden tussen de 18 en 21 jaar oud. Geen van de jongeren zit meer op de middelbare school, maar zijn allemaal begonnen met hun vervolgopleiding (van mbo tot universiteit). Je bent dus 3 jaar roverscout.

Scouting Maria Goretti Hoeven heeft verschillende: Bevers, Welpen, Scouts, Explorers en Roverscouts/Pivo's.

Op de verschillende speltakpagina’s vind je informatie over deze specifieke speltak.

Officiële leeftijdsgrenzen

Deze leeftijdsgrenzen zijn opgenomen in het Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, wat is vastgesteld door de landelijke raad. De leeftijdsgrenzen voor het overvliegen gaan uit van een peildatum op 1 september van het betreffende jaar. De leeftijdsgrenzen lopen van schooljaar tot schooljaar en sluiten dus aan bij het Scoutingseizoen. Uiteraard is er - buiten de officieel vastgestelde leeftijdsgrenzen - ruimte om binnen de eigen groep tegemoet te komen aan individuele behoeften en wensen van jeugdleden.

 

Speltaktekens